ACTA GYNECOLOGICA SCANDINAVICA.

ACTA GYNECOLOGICA SCANDINAVICA.

Continúa como: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Existencia: 1(1922)-3(1925).

Tema: GINECOLOGIA